Pastoraat

65+

     Taakgroep Pastoraat 65+

     A. Vis-Verweij (Ada) tel. 284828

   Taakgroep Pastoraat 41-64

   J. Oostenbruggen (John), tel 286745

    E-mail: pastoraat41-64@pknontmoetingskerkwilnis.nl

 

Pastoraatgroep 41-64 houdt zich bezig met het zoeken naar vormen van contact met elkaar en hoopt daarbij op een goede en open sfeer in onze gemeente, waarin zorgen en problemen op basis van vertrouwelijkheid gedeeld en besproken kunnen worden. 

    Taakgroep Pastoraat 21-40

    F. Immerzeel-van Toorn (Femke), tel. 272034