Kinderen in de knel

Kinderen in de knel

Samen zijn we de kerk in actie. Geïnspireerd door Jezus delen mensen wereldwijd van wat ze hebben ontvangen. Ook wij willen delen. Daarom zijn  wij als kerk gestart met het themajaar Kinderen in de knel van Kerk in Actie. Samen met partnerorganisaties van Kerk in Actie willen we kinderarbeid bestrijden.

Onderwijs volgen is in Nederland vaak net zo vanzelfsprekend als een dak boven je hoofd hebben, ieder jaar met vakantie gaan en het hebben van een fiets. Maar voor maar liefst 168 miljoen kinderen is niet de schoolklas, maar arbeid de dagelijkse realiteit. Veel kinderen werken niet alleen in moeilijke omstandigheden, maar hebben ook een instabiele thuissituatie. Ze moeten bijvoorbeeld op straat leven of zijn slachtoffer van geweld. U kunt zich inzetten voor deze kinderen en kinderarbeid tegengaan via lokale partnerorganisaties van Kerk in Actie, want:

-  Voor 120 euro kan een kind een jaar onderwijs volgen in India.

-  Voor 225 euro kan een straatkind opgevangen worden in Oeganda.

-  En voor 75 euro per maand kan een jongere een vaktraining volgen in Colombia.

Met uw bijdrage aan dit project helpt u de vicieuze cirkel van armoede en onderdrukking te doorbreken en alle kinderen een kans te geven op onderwijs. 

Het komende jaar zullen wij u steeds wat meer vertellen over de verschillende projecten die wij ondersteunen. Mocht u nu al wat meer willen weten kunt op de kerk in actie site meer informatie vinden. https://www.kerkinactie.nl/kom-in-actie/thema/thema-kinderen-in-de-knel

Geplaatst door: petraZWO
op 20 October, 2016 in