College van Kerkrentmeesters

College van Kerkrentmeesters

Het College van Kerkrentmeesters bestaat uit:

Willem Engel,               voorzitter
René de Koning,          penningmeester
Annelies van Ankeren,  secretaresse
Gijs Vis,                         bouwkundige zaken
Joost Hoogendoorn,      technische zaken en personeel.

Het College is verantwoordelijk voor de financiële gang van zaken, personeel en onderhoud van gebouwen en goederen van de Ontmoetingskerk te Wilnis.

Geplaatst door: annelies
op 13 September, 2016 in