Rondom 'Dordt': deel 1, 2 en 3

Rondom 'Dordt': deel 1, 2 en 3

De Synode van Dordrecht (13 november 1618 - 9 mei 1619) kwam in opdracht van de Staten-Generaal in Dordrecht bijeen om te proberen een eind te maken aan de godsdienstige controversen.

Een historische gebeurtenis met internationale allure die bepalend is geweest voor het ontstaan van de Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden en het latere Koninkrijk der Nederlanden. 'Dordt' werkt in ons land door tot op de dag van vandaag en overstijgt zelfs de grenzen van de oecumene, omdat deze kerkvergadering onmiskenbaar heeft bijgedragen aan onze huidige Nederlandse identiteit.

Een van de Dordtse besluiten was het vertalen van de Bijbel in het Nederlands. De Statenbijbel (1637) zou een blijvende invloed hebben op het standaard Nederlands, dat in die tijd een bredere acceptatie verkreeg en een literaire traditie ontwikkelde.

Op drie momenten willen we aandacht besteden aan de nalatenschap van Dordt.

Maandag 15 oktober, 20.00 uur De Schakel, Wilnis

We verdiepen ons in de historische context en inhoud van de synode en gaan we met elkaar in gesprek over de vraag hoe;'de stelligheid' van Dordt zich verhoudt tot onze 'moderne' geloofsbegrippen.

lnformatie: ds Piet Ravensbergen 
predikant@pknontmoetingskerk.nl, 06-51112285

Zaterdag 24 november, 14.15 uur Dordrecht

Het geplande bezoek aan het museum Hof van Holland en wandelen naar de Grote Kerk van Dordrecht voor een rondleiding kan helaas niet doorgaan..
Voor inlichtingen: Trudi de Vries - trudidevries@ziggo.nl, 0297-283609.

Donderdag 17 januari 2019, De Rank Mijdrecht, 20 - 22 uur:

'Psalmen vormen de anatomie van de ziel.'

Deze mooie oneliner is van Johannes Calvijn. Een prachtige gedachte: in de Psalmen klopt het hart van de liefde, maar er wordt ook gal gespuwd. Beide zijn nodig voor een gezond geestelijk leven, dat wist Calvijn al.

Met dank aan de Joden hebben ook de christenen de Psalmen zich eigen gemaakt. Soms heel brontekstgetrouw, als de onberijmde, recitatieve teksten. Soms heel doeltaalgericht, wanneer de Psalmen naar Christus werden toegeschreven.

De psalmen vormen de bron van het christelijke lied. lmmers het is begonnen met David. ln vele soorten en maten zijn de psalmen getoonzet door de eeuwen heen.
En tot de dag van vandaag - denk aan 'Psalmen voor nu' - vinden de psalmen weer op nieuwe wijze gehoor. De bron blijft stromen ...

Achter de Bijbelse woorden zitten ook heel menselijke verhalen rondom ontstaan en uitvoering. De periode rondom de Synode van Dordt zal daarbij extra belicht worden. Want waarom werd bijvoorbeeld de berijming van Petrus Datheen gekozen, terwijl er betere berijmingen voor handen waren...

Tijdens het programma zal predikant en organist Erick Versloot ons zingenderwijs meenemen op een reis door de tijd. We zingen de psalmen van Datheen tot Nu. Tussendoor worden de liederen toegelicht en ingeleid, informatief en meditatief.

En neem een kijkje op www.synode400.nl.

Zaterdag 13 april 2019 om 14.15 uur te Dordrecht

Bezoek aan het museum Hof van Holland en wandelen naar de Grote Kerk van Dordrecht voor een rondleiding. 
Dit bezoek was oorspronkelijk gepland op 24  november j.l.Voor inlichtingen: Trudi de Vries - trudidevries@ziggo.nl, 0297-283609.

Geplaatst door: Verloop
op za, 19/01/2019 - 17:08