Paulus de apostel

Wie was Paulus, de grote apostel? Wat dreef hem?

Tom Wright, vooraanstaand Brits Nieuwtestamenticus, hoogleraar en van 2003 tot 2010 bisschop van Durham in de Anglicaanse kerk probeert in zijn boek Paulus. Een biografie (2019) bovenstaande vragen te beantwoorden.

Op twee avonden in het vroege voorjaar van 2021 gaan we met dit boek aan de slag.
De eerste avond verdiepen we ons in de levensloop van Paulus en de vraag  wat hem tot zo’n succesvol apostel heeft gemaakt.
Aan het einde van die avond maken we een gezamenlijke keuze uit één van de vele brieven die Paulus schreef.
Op die brief vestigen we dan een maand later onze aandacht.
Van harte welkom!

Wanneer:      Donderdag 18 februari en 18 maart
Hoe laat:        20.00 uur
Waar:             De Schakel, Wilnis
Informatie:   ds Piet Ravensbergen, 06-51112285 
predikant@pknontmoetingskerkwilnis.nl

Uitgelicht

Binnenkort

Taizé-vieringen in De Ronde Venen

31 jan 2021 - 18:45

Koffie met een krakeling

2 feb 2021 - 10:00

Eredienst Zondag 7 februari Maaltijd van de Heer / Werelddiaconaat

7 feb 2021 - 10:00

Paulus de apostel

18 feb 2021 - 20:00

Zin in film ....

25 feb 2021 - 20:00

God in de supermarkt

13 mrt 2021 - 14:00

Emmaüswandeling 22 april 2021

22 apr 2021 - 18:30